Què és el Micro Teatre?

El Micro Teatre

El micro teatre és un format teatral. Consisteix en la representació d’una peça teatral d’una durada limitada, uns 20-25 minuts, amb tres o quatre actors i actrius i amb el mínim atrezzo.

Les peces teatrals representades tenen l’estructura tradicional del teatre. Necessiten un guió previ i una posada en escena treballada i estructurada per afavorir el fet teatral. Es pot fer un paral·lelisme entre el micro teatre amb el curtmetratge o el conte (en relació amb la pel·lícula o la novel·la).

El què es vol és captar l’essència d’allò què es vol comunicar, expressar-ho en un període curt de temps i amb un número limitats d’actor o actrius (4 com a màxim).

Dins del gènere de micro teatre podem trobar: micro teatre infantil, micro màgia, micro dansa… tot allò què la imaginació de l’artista pugui crear.

Els orígens

El micro teatre té el seu origen l’any 2009. El dramaturg Miguel Alcantud es reuneix amb desenes d’autors, actors, directors i promotors per tal de presentar el seu projecte de transformar un bordell, del famós carrer Ballesta de Madrid, en un espai teatral.

Inicialment, aquest projecte va denominar-se Microteatro por dinero i estava enfocat a peces teatrals amb la prostitució com a eix central.

En format micro, les obres havien de tenir una durada màxima de 15 minuts, amb 15 espectadors i un espai de 15 metres quadrats (les habitacions dels bordell).

El projecte va ser tot un èxit. Hi havia cua de més de 200 persones. Persones que esperaven gaudir de les 13 peces que es presentaven en la indiscreta localització. Al finalitzar la temporada, només de dues setmanes de duració, no hi havia dubte: aquest era l’inici d’un fenomen que s’estendria pel món.