Mostra d’entitats

Stand de l’entitat promovent les accions per potenciar les arts escèniques al Parc de l’Infanta de Cornellà de Llobregat.