IV Festival de Microteatre de Cornellà de Llobregat “Memorial Francesc Orozco Ruiz”

El 21 i 22 d’octubre es va celebrar a l’Auditori de Sant Ildefons, la quarta edició
del Festival de Microteatre que s’ha passat a nomenar “Memorial Francesc
Orozco Ruiz” en reconeixement al membre fundador de l’entitat organitzadora.
L’equip de Microcornellà teatre amb la seva presidenta Montserrat Orozco
Cees al capdavant , va tornar a portar amb gran èxit i acceptació, el microteatre
a la ciutat de Cornellà de Llobregat.
Les transicions entre les peces de les companyies que participaven, van ser
amenitzades per la presentadora Montserrat Escopinya , una peixatera
descarada però hilarant pel públic. El dissabte va ser escollida com a preferida
del públic la peça “Fem impro”, obra improvisada i com a companyia convidada
Titan Teatre, amb una peça que planta cara al masclisme. El diumenge la peça
preferida va ser un musical “Perdre el temps” i Improcatomba va clausurar les
actuacions del festival amb les seves interaccions amb el públic.
Un cop més, s’ha tornat a veure la sensibilitat que hi ha a Cornellà vers el
teatre i la seva solidaritat amb les aportacions fetes a l’AECC, durant els dos
dies del festival. Encara que el festival es bianual, esperarem amb candeletes
la propera edició del Festival de Microteatre “Memorial Francesc Orozco Ruiz”.

Iago