Concurs Dramatúrgia: Context Ciutat Cornellà

CONCURS D’ESCRIPTURA TEATRAL

TERMINI DE PRESENTACIÓ OBRES DE TEATRE FINALITZAT

Acte de lliurament de premis ConText

 

DECICIÓ DEL JURAT PRIMERA EDICIÓ ConText

Concurs de dramatúrgia Ciutat de Cornellà “ConText”

Ramón Montserrat
Laureà Palmer
Bertus Compañó
Laura Orozco
Montse Orozco

Com a jurat de la Primera edició del Concurs de dramatúrgia ConText Ciutat de Cornellà,

DECIDEIXEN

Que, les dues obres guanyadores del concurs de dramatúrgia Context Ciutat de Cornellà siguin:

Microteatre: Nas vermell
Teatre: El prisionero

I les peces finalistes siguin:

Microteatre:

El encargo
La carta
Nascuda dona
Los olvidados de Lesbos
La última palabra
Rentadores
Els misteris de la Jordi
Sin piel

Teatre:

Jardín Oscuro
Lo importante es llegar
GustafssonR60
8 de març
Hasta el martes
Cuartel de invierno
Cielo prestado
Frágilmente
Sr. Presidente

Cornellà de Llobregat, 18 de maig de 2017

==========================================================

Cornellà de Llobregat té una forta tradició teatral; i un teixit associatiu extens i amb ganes d’aportar.

Amb el Concurs de dramaturgía Context ciutat de Cornellà: Microcornellateatre, Catalònia Teatre i Ploc ens hem ajuntat per crear sinergies entorn la literatura teatral i el teatre.

Aquest concurs d’escriptura teatral està coordinat pels dos membres de la nostra entitat, el secretari FRANCESC OROZCO i la presidenta MONTSERRAT OROZCO; així com Ernesto Rincón del Ploc i Gemma Rosell de Catalònia Teatre.

Es fa amb el suport del departament de cultura de l’ajuntament de Cornellà de Llobregat.

A continuació teniu les bases per participar

Tema

Lliure

Objectius

*Potenciar les arts escèniques i el text dramàtic com a eina de gaudi, reflexió.

*Estimular la tasca de creació dels autors nacionals i internacionals de Textos Teatrals amb la finalitat d’afavorir la promoció i difusió de la seva obra.

*Incentivar la creació unipersonal i / o col·lectiva d’obres de teatre.

*Difondre el teatre com un mitjà efectiu de comunicació, d’idees, pensaments i sentiments.

Participants

majors de 16 anys, què acceptin les bases del concurs

Idioma

català i castellà indistintament

Format

*Premi ConText de Microteatre Ciutat de Cornellà (obra de teatre de microteatre)

* Premi ConText de text dramàtic Ciutat de Cornellà (obra de teatre )

Premi

*Retribució en metàl·lic per al dramaturg o dramaturga: 800 euros

*Representació de  les obres guanyadores

Jurat:

* Laura Orozco (Artx3teatre)

* Montserrat Orozco Cees (Microcornellateatre)

* Bertus Compañó Galo (dramaturg, actor, director, pedagog teatral)

* Laureà Palmer (Auditori de Cornellà)

* Ramón Montserrat (Ajuntament de Cornellà)

Dates presentació i representació

* Publicació i difusió bases: gener 2017

* Límit recepció obres: març 2017

* Publicitació de les obres participants: abril 2017 – Sant Jordi-

* Decisió del jurat: maig de 2017

* Representació peça de microteatre: 2018

* Representació peça guanyadora de text dramàtic : 2018

Bases

1. Cada autor / a podrà presentar una única obra inèdita i no premiada en cap altre concurs. L’autor de l’obra garantirà l’autoria de l’obra presentada, així com que no és còpia ni modificació de cap altra.

2. La peça tindrà una extensió d’entre 30 i 40 pàgines DIN A4, escrites per una sola cara, el tipus de lletra serà Arial o Times New Roman, mida 12, amb interlineat 2.

3. Les obres no podran incitar o fomentar la violència, el racisme, la xenofòbia, la discriminació sexual i qualsevol altra forma de discriminació que atempti contra la dignitat humana.

4. S’enviarà per correu electrònic l’obra de teatre de la manera següent: en un document adjunt el guió de l’obra de teatre sense el nom de l’autor/a (el nom d’aquest document ha de ser el nom de l’obra de teatre; exemple “L’hostalera”). En un altre document adjunt (el nom del qual serà el nom de l’obra de teatre presentada+participant ;exemple “L’hostaleraparticipant”) on s’inclourà fotocòpia del document nacional d’identitat (si el / la concurrent fora d’una altra nacionalitat, el document identificatiu legal) i les següents dades: nom, cognoms, adreça, correu electrònic i telèfon de l’autor.

Decisió del jurat

La decisió del jurat es farà públic al maig de 2017 a les webs de les entitats organitzadores i a les xarxes socials; on també s’anunciarà la data i el lloc de lliurament del guardó.

El premi podrà ser declarat desert si els treballs presentats no tinguessin el nivell de qualitat requerit.

La decisió del jurat serà inapel·lable. Les obres no premiades, així com els seus corresponents pliques, no seran retornades, sent destruïdes després de la proclamació de guanyadors.

Premis

El jurat concedirà dos guardons:

*Premi ConText de Microteatre Ciutat de Cornellà

* Premi ConText de text dramàtic Ciutat de Cornellà

Acceptació de les bases

La participació en el premi comporta l’acceptació de les bases. Tota qüestió no prevista en la convocatòria serà resolta per l’organització en el seu moment.

Adreça on enviar els textos

contextconcurscornella@gmail.com